Greater Ambitions

Sports management & marketing

Om oss

Greater Ambitions AB är ett konsultföretag inom sports marketing, sports management, event samt TV- och mediaarbete. Vår bakgrund med elitidrott, coaching och talangutveckling på högsta nivå inom fotboll och alpint samt vår erfarenhet från rese- och eventproduktion och sponsring/marknadsföring kombineras med det stora engagemang som vi båda alltid investerar i det vi tar oss an.