Köll Athletes

Början på något nytt

När Alex Köll avslutade sin skidkarriärsatsning bestämde han och Patrik att de skulle fortsätta sitt arbete tillsammans. Köll Athletes skapades, med den självklara målsättningen att hjälpa andra idrottare från Landskrona som är i samma situation som Alex var; dvs. att de står inför att slå igenom internationellt och har ett riksförbund och/eller en förening bakom sig, som inte kan ge stöd till hela den satsning som krävs för att lyckas.

Köll Athletes ska bygga en kommersiell plattform för att hitta intäkter för att våra idrottare ska ha en rimlig chans att nå sina sportsliga målsättningar. Vi bygger ett team med företag som får vara en del av en spännande resa, där de kommer idrottarna närmare än i något annat sammanhang. Man erbjuds en unik inblick i idrottsutövarens liv och får dessutom intressanta möjligheter att bygga upp ett intressant nätverk bestående av flera företag.